Online Method to Promote Sites Rated Excellenter Very Good
เมื่อเว็บไซต์ของท่านถูกใช้งานอยู่บนโลก internet เจ้าของเว็บไซต์บางท่าน อาจมีปัญหาทางด้านการมีลูกค้ามาชมน้อยชื่อโดเมนไม่เจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้พิมพ์หาเจอยากและเกิด ปัญหาด้านลงทุนสูญเปล่าในการทำเว็บไซต์ ทำให้พิมพ์หาเจอ ยาก และ เกิดปัญหาด้านลงทุนสูญเปล่าในการทำเว็บไซต์ขึ้นมา แต่ไม่มีผลตอบรับแม้แต่รายเดียว
ปัญหาดังกล่าว พวกเราทีมงาน www.chiangmaizone.com แนะนำท่านเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของท่านให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก ซึ่งถือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มความสำคัญมาก และอาศัยวิธีการที่หลากหลายออกไปตามแต่กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ นั้น ๆ เช่น
- Register Thai Web Directory, Submit to
- Major Search Engine, E-Mail Marketing ( Newsletter )
- Banner, Link Exchange และอื่น ๆ
การดำเนินการในส่วนของการทำการตลาดบน Internet (Web Marketing) ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่สามารถ ส่งเสริมให้ website หนึ่งๆ ประสบความสำเร็จ มีผู้เยี่ยมชมจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสที่จะพบกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น
chiangmaizone.com เสนอการบริการ ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถชักจูง ผู้คน และกลุ่มเป้าหมาย เข้ามาเยี่ยมชมใน website ให้ได้มากที่สุด ซึ่งอันได้แก่ การลงทะเบียนใน search engine รายใหญ่ระดับโลก เช่น Google, Yahoo, MSN และอื่นๆ
1. รวบรวมข้อมูลของลูกค้า วิเคราะห์เว็บไซต์ และ ข้อมูลลูกค้า
2. จัดทำข้อมูลด้านสถิติให้เว็บไซต์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้ตลอด และ มีมาตรฐาน
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ webmarketing Google SEO (Search Engine Optimize)
ค่าใช้จ่าย 3,000 baht - 20000 baht (แล้วแต่ key word) สิ่งที่ท่านจะได้รับ แต่ละ keyword ที่ท่านได้เลือก จะไปติดอยู่ด้านบน 1-20 อันดับแรกของ Page ด้านซ้ายของ key word ที่เรา serch google ทางด้านชื่อ url ของท่านจะปรากฏ อยู่บน google ในระยะไม่เกิน 3 เดือนถ้าไม่ติดยินดีคืนเงิน 100 %,ค่าใช้จ่ายรายเดือนในการรักษาอันดับของ url ของท่านราคาแล้วแต่ความ ยากง่ายของ Keyword
เงื่่อนไขการให้บริการ
1. ท่านอนุญาตให้ทาง chiangmaizone.com เข้าปรับปรุงเว็บไซต์ของท่านได้ (ไม่รวมถึงการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ให้ มีเอกลักษณ์ และ สวยงาม แต่จะปรับปรุงเว็บไซต์ของท่านให้ และ ทำการ ตลาดให้เว็บไซต์ของท่านมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น)
2. ท่านเข้าใจการให้บริการของ chiangmaizone.com ว่าให้บริการด้าน Web Marketing โดยตรวจสอบผลงานจากการเข้าดูของผู้คนเป็นหลักchiangmaizone.com ไม่ได้บริการด้านการ สร้าง และ ออกแบบเว็บไซต์เป็นหลัก
3. ท่านจะไม่เปิดเผยข้อมูล วิธีการที่เราใช้ในการพัฒนาเว็บให้ท่าน ให้กับ เว็บไซต์อื่น
Internet นับเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การเข้าถึงลูกค้าจากอดีตที่นิยมการใช้การโฆษณาผ่านสื่อนิตยสาร, ทีวี, วิทยุ หรือแม้แต่การใช้พนักงานขายนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการ ทำตลาดที่เข้าถึงลูกค้าแบบ Mass (หว่านแห) ทั้งสิ้นและท่านยังต้องแบกรับภาระต้นทุนของการตลาดที่สูงและวัดผลได้ยากอีกด้วย google adwords, adwords, adword การโฆษณาผ่าน กูเกิล จึงเป็นการทำตลาดที่มาแรงมากในปัจจุบันเพราะนอกจากจะทำให้สินค้าของท่านไปอยู่ต่อหน้าคนที่มีความต้องการอย่างตรงที่สุดแล้วยังมีต้นทุนที่ถูกที่สุดอีกด้วย ลูกค้าจะเข้าหาท่านโดยการ Search คำที่ต้องการ(เปรียบเหมือนการหาสินค้า) แล้วจะพบสินค้าของท่านได้ทันที
แจ้ง Website เพื่อช่วยวิเคราะห์ Website เบื้องต้น
086-6542433,053-892193
WEB DESIGN CHIANGMAI
Chiangmaizone Team
We can do
Why choose Chiangmaizone
ทำเว็บ เชียงใหม่
ออกแบบเว็บไซต์ เชียงใหม่
ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่์
รับทำเว็บไซต์ เชียงใหม่
CREATIVE & DESIGN
Logo design,ออกแบบโลโก้
Graphic design,ออกแบบ กราฟฟิค
Web design,เว็บดีไซต์
Flash design,เว็บแฟรช ดีไซต์
Photography ,ถ่ายรูปนอกสถานที่่
PORTFOLIO
บริการจด Domain name
บริการ Webhosting
รับทำ google SEO
เว็บไซต์ โปรโมท
ทำเว็บไซต์์
CONTACT US
086-6542433
chiangmaizone@hotmail.com
ID : chiangmaizonedotcom
Website by Chiangmaizone.com